رئیس اصناف استان خبر داد؛
14/10/1395 12:45
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل:
14/10/1395 12:34

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل،…

با افزایش خودسرانه قیمت‌ها در اردبیل برخورد می‌شود؛
29/09/1395 13:55

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل،…

احمد جاهد همرزم شهید دیده بان:
28/08/1395 18:37

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل،…

پاي صحبتهاي مادر و همسر شهيد ديده بان؛
06/08/1395 10:16

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل،…

مدیر جهاد کشاورزی کوثر خبر داد؛
06/07/1395 08:56

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل…

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛
17/06/1395 10:33

به گزارش بسیج اصناف اردبیل،حسین نجف زاده از…

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل:
30/05/1395 11:50

به گزاارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل، حسین نجف زاده…

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل:
18/05/1395 19:25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف اردبیل، حسین نجف زاده با…